Relacions Internacionals


Internacionalitzar a les PERSONES

  • Promoure la mobilitat dels estudiants outgoing.
  • Incrementar la captació de talent incoming.
  • Promoure la mobilitat de PDI i PAS.
  • Millorar els processos d’acollida de les persones incoming.
  • Analitzar l’impacte de gènere als programes d’internacionalització.

Internacionalitzar la DOCÈNCIA

  • Millorar el calendari de la incorporació dels incoming.
  • Fomentar, consolidar i garantir la qualitat de la oferta formativa en anglès.
  • Fomentar la incorporació de la dimensió internacional a la docència.
  • Augmentar la cooperació amb institucions estrangeres de prestigi per a l’establiment de dobles titulacions o titulacions conjuntes.

Promoure una CULTURA internacional

Millorar la visibilitat i funcionalitat dels processos d’internacionalització