Relació amb les empreses


  • Separar el perfil de pràctiques curriculars de les extracurriculars.
  • Separar el perfil de pràctiques de Grau i Màster.
  • Definir els objectius d’aprenentatge en l’oferta de les pràctiques curriculars.
  • Potenciar la col·laboracio amb organitzacions del tercer sector.

  • Agilitzar els convenis amb empreses.
  • Potenciar la col·laboració d’empreses en assignatures (plantejament de casos, experiències, visites,…).
  • De la mà de la sotsdirecció de Recerca i Transferència de Tecnologia, apropar a les empreses a la recerca feta a l’ETSEIB.
  • Facilitar convenis entre empreses i grups de recerca.