Eixos del programa


Volem instaurar un estil de treball transparent, dialogant i participatiu, centrar-nos en la gent, donant suport a les persones, les unitats bàsiques i les àrees de forma propera.

Ens proposem:

 • Donar suport als departaments per recuperar el perfil de PDI perdut.
 • Reivindicar la restauració de la plantilla en diferents àrees de la UTG.
 • Trobar solucions a l’històric problema d’espais i infraestructures.
 • Ser inclusius en la presa de decisions.
 • Recuperar i potenciar el sentiment d’Escola i apropar la gent a la presa de decisions.
 • Crear d’una subdirecció cap d’estudis de fase selectiva, per atendre millor la seva singularitat, i potenciar accions de tutoria.
 • Articular una entitat per potenciar i donar major visibilitat, a les activitats de recerca i transferència de tecnologia a l’Escola.
 • Revisar els reglaments i competències dels òrgans col·legiats de l’Escola.
 • Revisar i acabar d’implantar un sistema de garantia de qualitat.
 • Millorar la comunicació interna, dinamitzant els canals de comunicació amb tots els col·lectius.
 • Agilitzar els processos i harmonitzar les interaccions amb i des de la UTG.
 • Abordar i conciliar els interessos al voltant del personal tècnic de laboratoris.
 • Revisar l’oferta de titulacions i especialitats, millorant sinèrgies.
 • Revisar, obrir i racionalitzar l’oferta d’optativitat en els estudis.
 • Millorar la visibilitat i reconeixement internacional de l’ETSEIB.
 • Recuperar el lideratge i prestigi de l’Enginyeria Industrial amb l’Escola al capdavant.