Proposta de PDI


Recuperar el perfil perdut de la plantilla del PDI. L’ETSEIB i els departaments de l’àmbit industrial, units, han de reivindicar l’equiparació de les seves plantilles amb la d’altres unitats de la UPC.

Rati PDI no permanent

  • Recolzar les reivindicacions de personal dels departaments, reclamant al seu costat la necessitat d’estabilitzar i consolidar les plantilles a l’Escola.
  • Minimitzar la descapitalització de personal d’algunes seccions departamentals a l’Escola, minoritàries del seu departament.
  • Revertir la situació crítica actual amb el 53 % de Professorat No Permanent a l’ETSEIB.

Rati Estudiants-PDI permanent

  • Propugnar l’estabilització de la plantilla, inclòs la del professorat associat amb voluntat de progressar en la carrera acadèmica.
  • Reclamar canvis en els criteris de repartiment de l’encàrrec docent, que permeti relaxar tensions de personal, i reduir el rati estudiant/professorat permanent a l’ETSEIB, millorant així el suport al nostre estudiantat.