Estudiantat


  • Facilitar l’adaptació a la universitat dels estudiants de nou ingrés, amb la creació d’una sotsdirecció específica de fase selectiva, per atendre la seva singularitat i potenciar les accions de tutoria.
  • Crear la figura de delegada o delegat de la direcció per a l’estudiantat (adjunta a la sotsdirecció d’estudiantat).
  • Potenciar els projectes de l’estudiantat i fomentar el teixit associatiu.
  • Fomentar la participació de l’estudiantat en activitats de recerca i transferència de tecnologia dels departaments.
  • Fomentar l’emprenedoria i la creació d’un espai. d’emprenedoria per a l’estudiantat.
  • Potenciar i visibilitzar les iniciatives d’ETSEIB Alumni, i promoure aquesta xarxa d’estudiants graduats i màsters com a font de sinèrgies i que revaloritzi el sentiment l’Escola del nostre estudiantat.
  • Fer accions de promoció per tal que la societat valori els nostres graduats i màsters.