Espais i infraestructures


Exigir compromisos per resoldre l’històric problema d’espais i infraestructures de l’ETSEIB

Torres

  • Promoure la finalització de l’edifici L.
  • Promoure la rehabilitació integral de l’Escola.
  • Incrementar la dotació per renovar l’equipament de laboratoris docents obsolets.
  • Els laboratoris docents són per l’estudiantat, el seu finançament és obligació de la institució, i no es poden finançar per “premis” en convocatòries competitives d’equipament.
  • Millorar la transparència i el diàleg en l’assignació i redistribució dels espais de l’Escola.