Equip_Nou Impuls a l'ETSEIB

Candidatura


Encapçalada pel Rafael Ruiz, aquesta iniciativa neix de la passió per la nostra escola, les ganes d’un equip de persones de treballar per ella, apostant pel futur doblegant la tendència descendent en la que ja fa anys moltes i molts tenim la sensació d’haver entrat.

Estem, en la que possiblement sigui una de les situacions més complexes que hem viscut, i amb l’ajut de totes les persones que formem la comunitat ETSEIB, hem de preservar la posició de lideratge que sempre hem tingut, revaloritzant la figura de l’Enginyeria Industrial a la societat, formant professionals de prestigi i referència com a motor del nostre país.

L’Escola ha de sumar esforços amb els departaments i la UTGAEIB, per tal de recuperar i adequar les plantilles de PDI i PAS, així com facilitar l’estabilització del personal.

L’ETSEIB, caracteritzada per la seva interdisciplinarietat i ampli espectre formatiu, en relació a altres enginyeries, està cridada a ser un referent tecnològic en el futur de la indústria 4.0.

Entenem que en aquest canvi de paradigma, és la nostra Escola qui ha de preparar als futurs enginyers i enginyeres que han d’orquestrar aquesta indústria del futur, potenciant l’emprenedoria entre el nostre estudiantat, facilitant espais de creació i desenvolupament d’idees.

Ens proposem recuperar i potenciar el sentiment d’Escola, apostar per les persones, lluitar per millorar i estabilitzar les plantilles, però també reclamar la inversió necessària en els nostres espais, crear-ne de nous, i exigir la millora d’equipaments docents, que cal actualitzar per adaptar-los a les noves metodologies docents.