Rafael Ruiz

Infraestructures

Espais i infraestructures Exigir compromisos per resoldre l’històric problema d’espais i infraestructures de l’ETSEIB Promoure la finalització de l’edifici L. Promoure la rehabilitació integral de… Leer más »Infraestructures

Estudiantat

Estudiantat Facilitar l’adaptació a la universitat dels estudiants de nou ingrés, amb la creació d’una sotsdirecció específica de fase selectiva, per atendre la seva singularitat… Leer más »Estudiantat

Internacionals

Relacions Internacionals Internacionalitzar a les PERSONES Promoure la mobilitat dels estudiants outgoing. Incrementar la captació de talent incoming. Promoure la mobilitat de PDI i PAS.… Leer más »Internacionals

Empreses

Relació amb les empreses Separar el perfil de pràctiques curriculars de les extracurriculars. Separar el perfil de pràctiques de Grau i Màster. Definir els objectius… Leer más »Empreses

R+D+i

Recerca i Transferència de Tecnologia És un dels nostres eixos acadèmics, amb qual la nostra institució col·labora en el desenvolupament tecnològic i la millora de… Leer más »R+D+i

Docència

Propostes docents Revisar el nostre mapa de titulacions, les especialitats i les assignatures optatives al Màster. Optimitzar la racionalització i aprofitament de sinèrgies entre assignatures… Leer más »Docència

PAS

Proposta de PAS Promoure la finalització harmònica de l’encaix de la UTGAEIB. Reclamar la dotació necessària de personal a cada àrea. Agilitzar els canals de… Leer más »PAS

PDI

Proposta de PDI Recuperar el perfil perdut de la plantilla del PDI. L’ETSEIB i els departaments de l’àmbit industrial, units, han de reivindicar l’equiparació de… Leer más »PDI

Programa

Presentació El programa de la candidatura del nostre equip, pretén posar de manifest un seguit d’iniciatives i propostes viables, que ens agradarà tirar endavant, sempre… Leer más »Programa